Spirogrya dallanmayan ipliksi bir yosun türüdür. Bu yosun kirli sucul sistemlerde ortaya çıkmaz ancak